Opis základných služieb

Služby Podpory pre pokladničné systémy EKasa poskytujeme jednorazovo (Ad hoc) alebo na základe uzatvorenej SLA zmluvy. Uzatvorenie SLA zmluvy poskytuje klientom veľa výhod pri poskytovaní podpory. Porovnanie oboch spôsobov poskytovania podpory nájdete v nasledovnej tabuľke:

Pre oba spôsoby poskytovania podpory je však potrebná registrácia na Portáli podpory. Registrovať sa môžete bezprostredne pred zadaním požiadavky, registrácia však vyžaduje schválenie, čo môže predĺžiť čas kedy budete môcť Vašu požiadavku zadať a teda sa jej budeme môcť venovať.
Odporúčame preto registráciu v predstihu, bez toho aby ste mali v jej čase aktuálnu požiadavku na podporu. Pre registrovaných klientov je k dispozícií aj Centrum znalostí, čo je ďalšia forma poskytovanej podpory, v tomto prípade bezplatná.

Link na registráciu a zadávanie požiadaviek:

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania Podpory:

Cenník úkonov
podpory: