Dôležité upozornenie:

Upozorňujeme našich klientov, že 28.6.2024 exspiruje certifikácia aktuálnej eKasa Bowa. Po tomto dátume môže podnikateľ používať existujúcu pokladnicu naďalej avšak s nasledovnými  obmedzeniami:

– nie sú možné jej aktualizácie v prípade legislatívnych zmien a poskytovanie servisnej podpory

– nie je možná výmena zaplneného CHDÚ

– pokladnica nespĺňa nové usmernenia Finančnej správy  na tvorbu dokladov z pohľadu zákona o DPH

Pre podrobné informácie kliknite na tento odkaz

S čím vám môžeme pomôcť

Realizujeme riešenia pre maloobchod, stravovacie zariadenia a služby a to nielen ako dodávku jednotlivých zariadení ako sú registračné pokladnice, účtenkové tlačiarne, platobné terminály, váhy, skenery, peňažné zásuvky, overovače bankoviek, počítače, servery a podobne ale hlavne ucelené riešenia vrátane softvéru a pracovných postupov optimálnych pre daný typ prevádzky.

Máme spracované a overené scenáre od malých prevádzok s jedným predajným miestom ako sú večierky, kaderníctva, kvetinárstva, notárske úrady, zdravotnícke služby, cukrárne, bistrá a podobne cez väčšie prevádzky veľkopredajne s viacerými predajnými miestami, reštaurácie s čašníkmi, kuchyňami,  barmi až po rozsiahle siete prevádzok vo viacerých lokalitách na celom území slovenska s možnosťou centrálneho spravovania a sledovania ich predajných činnosti a konsolidácie z jedného miesta.

Súčasne ponúkame aj doplňujúce riešenia v oblasti bezpečnosti a fyzického dohľadu nad prevádzkami ako sú alarmové a kamerové systémy prípadne iné doplňujúce technológie potrebné v maloobchodných alebo gastro prevádzkách ako sú elektronické informačné panely, vyvolávacie systémy, overovače cien, elektronické cenovky a podobne.

Samozrejmosťou je aj správa a údržba týchto systémov a to buď ad-hoc alebo na pravidelnej zmluvnej báze zaručujúcej jednak bezporuchovosť a v prípade potreby komfortné odstraňovanie závad a poskytovanie podpory s minimálnym dopadom na prerušenie činnosti prevádzky a straty tržieb.

Za našimi zručnosťami je 25 rokov skúseností, stovky spokojných klientov a tisícky prevádzkovaných zariadení naprieč všetkými verziami zákonov o pokladniciach, nielen toho najnovšieho.

Pokladnice eKasa

Príslušenstvo

Systémy

Služby

Výber z našich bestsellerov

Lino

Malá,  výkonná prenosná pokladnica na OS Android určená najmä pre menšie prevádzky, mobilný a stánkový predaj ako aj služby všetkého druhu.

Modulino

Rodina zariadení MODULINO vám ponúka flexibilné pri výbere vhodného prístroja s moderným POS systémom POSandro. Jeho používanie je tak jednoduché. Stačí si len vybrať aká veľkosť je pre vás tá pravá.