Dôležité upozornenie:

Upozorňujeme našich klientov, že od 1.7.2022 vstupuje do platnosti povinné zaokrúhľovanie celkovej sumy pri úhrade v hotovosti na celé 0,05€.

Túto povinnosť ukladá zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v súčinnosti so zákonom zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, kde v § 8 ods. 1 písm. m) ukladá povinnosť na pokladničnom doklade uvádzať „zaokrúhlenie ceny“. 

Z tohto dôvodu bolo potrebné výrobcom nami dodávaných riešení e-kasa online registračných pokladníc upraviť a certifikovať pokladničný program e-kasa klient (PPeKK) v súlade s týmito zákonmi.

Inštalačný balíček s touto verziou môžete získať na základe požiadavky zadanej do nášho portálu podpory – podpora.profinesa.sk. Pokiaľ nie ste na portáli zaregistrovaný, musíte sa vopred zaregistrovať.

Cena licencie je 59,00€ bez DPH. V prípade požiadavky nasadenia našim technikom je cena úkonu spoplatnená v zmysle platného cenníka.

 Bližšie informácie získate po prihlásení na podpora.profinesa.sk v Centre znalostí alebo  na tomto linku.

S čím vám môžeme pomôcť

Realizujeme riešenia pre maloobchod, stravovacie zariadenia a služby a to nielen ako dodávku jednotlivých zariadení ako sú registračné pokladnice, účtenkové tlačiarne, platobné terminály, váhy, skenery, peňažné zásuvky, overovače bankoviek, počítače, servery a podobne ale hlavne ucelené riešenia vrátane softvéru a pracovných postupov optimálnych pre daný typ prevádzky.

Máme spracované a overené scenáre od malých prevádzok s jedným predajným miestom ako sú večierky, kaderníctva, kvetinárstva, notárske úrady, zdravotnícke služby, cukrárne, bistrá a podobne cez väčšie prevádzky veľkopredajne s viacerými predajnými miestami, reštaurácie s čašníkmi, kuchyňami,  barmi až po rozsiahle siete prevádzok vo viacerých lokalitách na celom území slovenska s možnosťou centrálneho spravovania a sledovania ich predajných činnosti a konsolidácie z jedného miesta.

Súčasne ponúkame aj doplňujúce riešenia v oblasti bezpečnosti a fyzického dohľadu nad prevádzkami ako sú alarmové a kamerové systémy prípadne iné doplňujúce technológie potrebné v maloobchodných alebo gastro prevádzkách ako sú elektronické informačné panely, vyvolávacie systémy, overovače cien, elektronické cenovky a podobne.

Samozrejmosťou je aj správa a údržba týchto systémov a to buď ad-hoc alebo na pravidelnej zmluvnej báze zaručujúcej jednak bezporuchovosť a v prípade potreby komfortné odstraňovanie závad a poskytovanie podpory s minimálnym dopadom na prerušenie činnosti prevádzky a straty tržieb.

Za našimi zručnosťami je 25 rokov skúseností, stovky spokojných klientov a tisícky prevádzkovaných zariadení naprieč všetkými verziami zákonov o pokladniciach, nielen toho najnovšieho.

Pokladnice eKasa

Príslušenstvo

Systémy

Služby

Výber z našich bestsellerov

Lino

Malá,  výkonná prenosná pokladnica na OS Android určená najmä pre menšie prevádzky, mobilný a stánkový predaj ako aj služby všetkého druhu.

Modulino

Rodina zariadení MODULINO vám ponúka flexibilné pri výbere vhodného prístroja s moderným POS systémom POSandro. Jeho používanie je tak jednoduché. Stačí si len vybrať aká veľkosť je pre vás tá pravá.