Kontaktné údaje

PROFINESA s.r.o.

Predaj a servis: Pluhová
42, 831 02 Bratislava
       02 / 20 90 69 24
       0903 827 711
       servis@profinesa.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno:
PROFINESA s.r.o.
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:
Trnavská cesta 82/D, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov
 
Bankové spojenie:
SK44 7500 0000 0040 2674 5607
IČO:
36 743 763
IČ DPH
SK2022330090
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro; Vložka číslo:44780/B

Zoznam prevádzok

Prevádzka PROFINESA Bratislava
  • servisná sieť spoločnosti BOWA
Pluhová 42
831 02 Bratislava
 
Pobočka PROFINESA
Nitra

  • servisná sieť spoločnosti BOWA
Chrenovská 14
949 01 Nitra
 
Zmluvní partneri spoločnosti PROFINESA

 

  • servisná sieť spoločnosti BOWA