Portál podpory

Vašu požiadavku na podporu zadajte prosím na našom portáli.

Pokiaľ nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa prosím.

Okrem zadávania požiadaviek môžete na Portáli podpory využiť aj Centrum znalostí, kde nájdete odpovede a riešenia pre širokú škálu otázok týkajúcich sa prevádzky vašich Bowa eKasa pokladničných systémov.

S čím vám môžeme pomôcť

Realizujeme riešenia pre maloobchod, stravovacie zariadenia a služby a to nielen ako dodávku jednotlivých zariadení ako sú registračné pokladnice, účtenkové tlačiarne, platobné terminály, váhy, skenery, peňažné zásuvky, overovače bankoviek, počítače, servery a podobne ale hlavne ucelené riešenia vrátane softvéru a pracovných postupov optimálnych pre daný typ prevádzky.

Máme spracované a overené scenáre od malých prevádzok s jedným predajným miestom ako sú večierky, kaderníctva, kvetinárstva, notárske úrady, zdravotnícke služby, cukrárne, bistrá a podobne cez väčšie prevádzky veľkopredajne s viacerými predajnými miestami, reštaurácie s čašníkmi, kuchyňami,  barmi až po rozsiahle siete prevádzok vo viacerých lokalitách na celom území slovenska s možnosťou centrálneho spravovania a sledovania ich predajných činnosti a konsolidácie z jedného miesta.

Súčasne ponúkame aj doplňujúce riešenia v oblasti bezpečnosti a fyzického dohľadu nad prevádzkami ako sú alarmové a kamerové systémy prípadne iné doplňujúce technológie potrebné v maloobchodných alebo gastro prevádzkách ako sú elektronické informačné panely, vyvolávacie systémy, overovače cien, elektronické cenovky a podobne.

Samozrejmosťou je aj správa a údržba týchto systémov a to buď ad-hoc alebo na pravidelnej zmluvnej báze zaručujúcej jednak bezporuchovosť a v prípade potreby komfortné odstraňovanie závad a poskytovanie podpory s minimálnym dopadom na prerušenie činnosti prevádzky a straty tržieb.

Za našimi zručnosťami je 25 rokov skúseností, stovky spokojných klientov a tisícky prevádzkovaných zariadení naprieč všetkými verziami zákonov o pokladniciach, nielen toho najnovšieho.

Pokladnice eKasa

Príslušenstvo

Systémy

Služby

Výber z našich bestsellerov

Lino

Malá,  výkonná prenosná pokladnica na OS Android určená najmä pre menšie prevádzky, mobilný a stánkový predaj ako aj služby všetkého druhu.

Modulino

Rodina zariadení MODULINO vám ponúka flexibilné pri výbere vhodného prístroja s moderným POS systémom POSandro. Jeho používanie je tak jednoduché. Stačí si len vybrať aká veľkosť je pre vás tá pravá.